ახალ ზელანდიაში მთა ტარანაკს ადამიანის უფლებები მიენიჭა

ახალ ზელანდიაში მოქმედ, მაგრამ პასიური ვულკანს, ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატივით, ადამიანთან გათანაბრებული უფლებები მიენიჭა. 

ინფორმაციასThe Guardian-ი ავრცელებს.

ხელისუფლებამ მაორის რვა ტომთან რეფერენდუმს მოაწერა ხელი, რომლის მიხედვითაც, ახალ ზელანდიაში მთა ტარანაკი, იურიდიულ პირად განიხილება. ტარანაკის ახალი სტატუსის მიხედვით, მისთვის მიყენებული ზიანი, ჩაითვლება მაორის ტომის ადამიანზე მიყენებული ზიანის ტოლფას დანაშაულად.