2020 წლიდან ზოგადი უნარების გამოცდა სავალდებულო აღარ იქნება

ეროვნული გამოცდები 2020 წლიდან ოთხის ნაცვლად, სამ სავალდებულო საგანში ჩატარდება.ქართული ენის, ლიტერატურის და უცხო ენის გამოცდები…