ჯაბა ხუბუა რ2-ის ჟურნალისტს – თამარ, ძვირფასო, შენ რომ მოგხვდა, ის ტყვია არ კლავს, იცი, რომელი კლავს?…

თამარ ბაღაშვილისა და ნამდვილი ტყვიის შესახებ თამარ ბაღაშვილი, ეგ ტყვია, შენ რომ მოგხვდა, არ კლავს, ძვირფასო!…