სახელმწიფო 433,600 ლარის ნაყინს ყიდულობს

2020 წლის 15 მაისს, სატენდერო კომისიამ, გორში რეგისტრირებული კომპანია „ფიფქია“ ნაყინის კონსოლიდირებულ ტენ დერში გამარჯვებულად გამოაცხადა. …